DOCĒTĀJI

SKK akadēmiskā personāla sastāvs atbilst Augstskolu likumam  un 14.07.2015. MK noteikumiem Nr.407 Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumiem.

Atjaunots 31.08.18.

Mg. paed., Rūta ŽagareDSC_8527_NEF - Copy Veselības mācība un pirmā palīdzība; Estētiskā ķirurģija un mezoterapija; Klasiskā ķermeņa masāža, pēdu refleksoterapija, Klīniskās vadlīnijas veselības aprūpē specialitātē; Fizioterapija; Elektroprocedūras;

zagareruta@gmail.com

Mg.biol., Baiba GrīnbergaBaiba Uzturmācība, Anatomija, Fizioloģija, Vispārējā pataloģija, Higiēna

baiba.grinberga.skk@gmail.com

Mg. sc. sal., Ilze JākobsoneIlze Dermatoloģija, Terapija, Profesionālā terminoloģija

dr.ilze.jakobsone@gmail.com

Ārsts pediatrs, Irēna KermenIrēna Estētiskā ķirurģija un mezoterapija

irenakermen@gmail.com

Dr. med., Līga BalodeDSC_8568_NEF Uzturmācība

ligai.balodei@gmail.com

 

Dr. med., Dagnija Kalniete

 

Mikrobioloģija un ģenētika

dagkal1983@gmail.com

Mg. paed.,  Baiba GrīnaDSC_8623_NEF Stilistika, Dekoratīvā kosmētika

Baibagrina583@gmail.com

Dr. biol., Uldis BērziņšDSC_8549_NEF Kosmētika un inovācijas.

Ādas reģenerācija un cilmes šūnas

Uldis.berzins.sct@gmail.com

Dr. chem., Vitālijs RomānovsVitālijs Kosmētikas ķīmija

vitalijs.romanovs.skk@gmail.com

Dr. psych., Guna GeikinaGuna Saskarsmes psiholoģija.

Profesionālā ētika

guna.geikina@gmail.com

Astra Rātfeldere Vaksācija

 

Antra TatarčukaAntra Manikīrs

Pedikīrs

antratatarcuka@gmail.com

Sanita Spila

FullSizeRender

Angļu valoda

sanitaspila2@gmail.com

Anna MedneDSC_8537_NEF Personālvadība

Tiesību pamati

medne.skk@gmail.com

 

Dace Rihteredace Sejas masāžas

Sejas kosmētiskās procedūras

Skropstu pieaudzēšana

Materiālmācība

dacerihtere87@gmail.com

Martiņš PužulsOLYMPUS DIGITAL CAMERA Darba un vides aizsardzība

puzulsmartins@gmail.com

 

Agnese LaureAgnese Sejas masāžas

Ķermeņa kosmētiskās procedūras

agneselaurelaure@gmail.com

Gunda ZvirbuleGunda Dekoratīvā kosmētika

guzvirbule@gmail.com

Ieva Bruksleaaaaa Uzņēmējdarbības pamati

Mārketings

ieva.bruksle@gmail.com

Iveta VietnieceIveta P Kosmētikas jaukšanas pamati

ivetavietniece@gmail.com

Rita NiezereRita Kosmētika un Inovācijas

Salona darbības pamati

Mikropigmentācija

rita.niezere@gmail.com

Dmitrijs ŽernokļejevsAttachment1 Pirmā un neatliekamā palīdzība

Fizioterapija

dmitrijs.zernoklejevs.skk@gmail.com

Gunita Vjatere_DSC1774_NP Litoterapija

SPA masāžas

gunita.vjatere.skk@gmail.com

Dana Dimante

Kosmētika un inovācijas

Sejas kosmētiskās procedūras

Dana.dimante21@gmail.com

Agnese PomerancevaDSC_8396_NEF

 

Farmakoloģija

a.pomeranceva.skk@gmail.com

Sergejs AkuličsDSC_8600_NEF Kosmētikas ķīmija

Farmakoloģija

sergejs.akulics@gmail.com

Ivija Līce-Tane Aroma terapija

biosence@gmail.com

Zane Paidere  

Ķermeņa kosmētiskās procedūras

Materiālmācība

Zane.paidere.skk@gmail.com

 

Margarita Zinovjeva  

Angļu valoda

margarita.zinovjeva.skk@gmail.com

 

 

 

Natalija Zahara

 

 

Krievu valoda

natalija.zahara@gmail.com

 

Juris Raudovs  

Pirmā un neatliekamā palīdzības

jraudovs@gmail.com

 

Daiga Kviļūna  

Pediatrija

dakviluna@gmail.com

 

Lauris Avotiņš  

Mikrobioloģija

Ģenētika

avotinslauris@gmail.com

 

Anda Jansone  

Pediatrija

 

Sanita Baranova  

Pedagoģija un pētniecība

 

Ainārs Brencis  

Projektu izstrāde un vadība

ainars.brencis.skk@gmail.com

 

Kristīne Pētersone Krioterapija

kristine.petersone.skk@gmail.com

%d bloggers like this: