AKREDITĀCIJAS LAPAS

 Pamatojoties uz MK grozījumiem Augstskolu likumā, termiņš pagarināts līdz 31.12.2022. SKK akreditācijas procesu sāk 2022. gada janvāri.

48. pants Studiju virzienus, kuri akreditējami 2019. gadā, akreditē saskaņā ar šādu studiju virzienu akreditācijas grafiku:
2) studiju virzienus “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”, “Ražošana un pārstrāde”, “Arhitektūra un būvniecība”, “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”,“Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība” akreditē līdz 2022. gada 31.decembrim.  Minēto studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31.decembrim.

%d bloggers like this: