DIPLOMS UN PIELIKUMI

DIPLOMS UN DIPLOMA PIELIKUMS

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai.

Studenti, absolvējot universitāti, diplomu pielikumu saņem par brīvu latviešu un angļu valodās. Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši izglītības dokumenti. Ministru kabineta noteikumi Nr. 202.

DIPLOMA_PIELIKUMS_Janis_Berzins

DIPLOMA_PIELIKUMS_Janis_berzins_ENG

Diploms_masieris

Diploms_sk_spec

%d bloggers like this: