REKVIZĪTI

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”

Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, LV-1058, Rīga

Rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003253478

Norēķinu konts: LV90UNLA0050010447586

Banka: AS „SEB BANKA”

Bankas SWIFT kods: UNLALV2X

Advertisements
%d bloggers like this: