REKVIZĪTI

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”

Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, LV-1058, Rīga

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40003253478

Norēķinu konts: LV90UNLA0050010447586

Banka: AS „SEB BANKA”

Bankas SWIFT kods: UNLALV2X

Tālr: +371 26378425

E-pasts: info@kk.edu.lv

%d bloggers like this: