SADARBĪBAS PARTNERI

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 biedri – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.Korporatīvās sociālās atbildības platforma – KSA Latvija ir biedrība, kas apvieno privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus, kuri sekmē Latvijas uzņēmēju darbību un attīstību, ieviešot organizāciju stratēģijās korporatīvā sociālās atbildības principus.


Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) ir valstiski atzīta nevalstiskā organizācija, kas līdzdarbojas valsts politikas veidošanā, normatīvo aktu izstrādē un projektu īstenošanā savas darbības jomā. KVALB apvieno dažāda veida iestādes, kvalitātes vadības ekspertus un interesentus. KVALB  ir plaša pieredze organizējot dažādus iestāžu kvalitātes novērtējumus, kā piemēram vairākus gadus pēc kārtas tiek organizēta Ārstniecības iestāžu gada balva vai Starptautiskā Inovāciju un kvalitātes balva, un citi.  KVALB ir pieredzējuši lektori, novērtētāji un citi eksperti gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

KVLAB aktīvi iesaistās izcilības kustībā pasaulē un ir vienīgs EFQM organizācijas Nacionālais partneris Latvijā. Līdz ar to arī vienīga iestāde, kas Latvijā var izdot oficiālu EFQM atzinības līmeņa sertifikātu.


Skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes fonda mērķis ir izcilības balvas rīkošana skaistumkopšanas nozarei; dažādu zināšanu un prasmju konkursu, olimpiāžu rīkošana; skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes un profesiju standartu izstrāde; dažādu atzinumu sniegšana nozarē; rūpēties par skaistumkopšanas nozares interešu aizstāvību. izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana skaistumkopšanas nozarē; sabiedrības izglītošana un nozares popularizēšana.


Iespējamā misija ir kustība, kas strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā. Iespējamā misija ir partneris starptautiskā izglītības organizāciju tīklā Teach for All, kas apvieno 40 organizācijas visā pasaulē.


Biznesa augstskola Turība ir uz uzņēmējdarbību orientēta privātā augstskola Rīgā. Augstskolai ir četras filiāles — Liepājā, Cēsīs, Talsos un Jēkabpilī. Augstskola dibināta 1993. gadā, tajā iekārtota moderna bibliotēka, viesnīca un sporta zāle. 2014. gadā Latvijas Darba devēju konfederācijas topā atzīta kā darba devēju 3. ieteiktākā augstskola Latvijā.


Latvijas Koledžu asociācija dibināta 2002.gadā un apvieno gan valsts, gan privāto personu dibinātās Latvijas koledžas, kā arī vairākas augstskolas, kurās tiek īstenotas arī koledžu līmeņa studiju programmas. Biedrības  darbības mērķis – veicināt koledžu un augstskolu, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, attīstību un pilnveidošanos, to darbības efektivitātes paaugstināšanu.


 Profesijas “Masieris” sertifikācija(LFMA sertifikācijas komisijas), profesionālā pilnveide, sadarbība jaunu programmu /projektu īstenošanā.


Biedrības “Latvijas Masieru asociācijas” mērķis ir veicināt ārstnieciskās masāžas nozares speciālistu profesionālo attīstību Latvijā.


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studiju procesa galvenā prioritāte ir un būs sporta nozare, kurai LSPA pilnībā nodrošina visu nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, realizējot studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” programmas. 2021.gada 6.septembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija sagaidīs augstskolas simtgadi.


Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienotas fiziskas un juridiskas personas, lai atbalstītu neizārstējami slimos bērnus un viņu ģimenes locekļus, informētu sabiedrību par paliatīvās aprūpes problēmām un iesaistītu sabiedrību palīdzības sniegšanā.


Attēlu rezultāti vaicājumam “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicÄ«nas koledža”     Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

Studijas tiek realizētas divos studiju virzienos – Veselības aprūpe un Sociālā labklājība –, kuros ir akreditētas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņas studiju programmas: “Māszinības”, “Ārstniecība“, “Estētiskā kosmetoloģija“, “Ārstnieciskā masāža“, “Biomedicīnas laborants“, “Radiologa asistents“, “Podoloģija“, “Sociālā aprūpe“, “Sociālā rehabilitācija“.


Attēlu rezultāti vaicājumam “RÄ«gas Tehniskā koledža”  Rīgas Tehniskā koledža

Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Rīgas Tehniskā koledža” dibināts uz Valsts Elektrotehniskās fabrikas (VEF) Amatu skolas bāzes 1935.gadā. Laika gaitā mācību iestādes nosaukums mainījies

2002.gada 21.martā  koledža akreditēta. 2011.gadā piešķirts nosaukums Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Rīgas Tehniskā koledža”.


   

Alberta koledža ir valsts akreditēta augstākās izglītības iestāde, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas dažādās specialitātēs, pamatojoties uz Augstskolu likuma 2.nodaļas 10.1.panta 2.daļu. Tā ir augstākā izglītība, kuru var apgūt pēc vidējās izglītības iegūšanas. Starptautiski atzītu diplomu par pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību Jūs iegūsiet tikai 2 vai 2,5 gadu laikā – pilna vai nepilna laika studijās, kā arī e-studijās.


     

Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža  Koledžas misija ir sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes jomā, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes būtu atbilstošas ES prasībām un Sarkanā Krusta pamatprincipiem, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūžizglītībai un attīstītu pētniecisko darbību.


Attēlu rezultāti vaicājumam “Latvijas Universitāte”    Latvijas Universitāte

Tā ir Latvijas lielākā universitāte, tā ir arī pēc studentu skaita lielākā universitāte Baltijas valstīs. Universitātē 2007./2008. mācību gadā bija 23 800 studentu, no tiem 900 bija doktoranti. Augstskola piedāvā ap 150 akreditētu studiju programmu. LU sastāvā ir 13 fakultātes: BioloģijasBiznesa, vadības un ekonomikasDatorikasFizikas un matemātikasĢeogrāfijas un Zemes zinātņuHumanitāro zinātņuJuridiskāĶīmijasMedicīnasPedagoģijas, psiholoģijas un mākslasSociālo zinātņuTeoloģijas, kā arī Vēstures un filozofijas fakultāte.


  ebeauty 200px 2014 SIA “e.BEAUTY”

Latvijas skaistumkopšanas nozares interneta portāls


Attēlu rezultāti vaicājumam “Latvijas Sporta pedagoÄ£ijas akadēmija” Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

 LSPA ir vienīgā augstskola Latvijā, kura koordinē un veic pētījumus sportā, kā arī izglīto sporta zinātnes speciālistus. Līdz šim zinātniskā darbība augstskolā galvenokārt noritēja katedrās, bet šobrīd zinātniskie pētījumi tiek realizēti arī 9 pētniecības laboratorijā.


Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par trešās paaudzes tipa universitāti, kas nodrošina ne tikai augstas kvalitātes izglītību, bet arī izcilu pētniecību un valorizāciju — inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, tādējādi zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē. RTU deviņās fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU mērķtiecīgi attīsta savu infrastruktūru, Ķīpsalā būvējot Latvijā pirmo studentu pilsētiņu, kas pēc būvniecības pabeigšanas kļūs par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru, kur būs koncentrētas RTU fakultātes, moderns laboratoriju korpuss, Zinātniskā bibliotēka un administratīvās ēkas.


%d