SADARBĪBAS PARTNERI

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 biedri – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.


Vairāk kā 40 gadu pastāvēšanas laikā CIBTAC (Confederation of International Beauty Therapy & Cosmetology) ir ieguvusi globālu atpazīstamību un kļuvusi par vadošo eksaminācijas centru, kas nodrošina augstākā līmeņa skaistumkopšanas speciālistu kvalitāti. Pateicoties plašajam kursu klāstam, rūpīgai kvalitātes kontrolei un augstākajiem standartiem, kas tiek ievēroti ikvienā organizācijas akreditētajā mācību iestādē, CIBTAC ir atzīta un atpazīta vairāk nekā 23 pasaules valstīs.


World Massage Federation was established as to expand massage globally by organizing training sessions, educational seminars, camps and international events. Our goal is promote a development of massage education through supporting of all Institution and individuals who are members of World Massage Federation. The mission of WMF is to unite the experts under a single banner and promote the theory and practice of massage worldwide.


Korporatīvās sociālās atbildības platforma – KSA Latvija ir biedrība, kas apvieno privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus, kuri sekmē Latvijas uzņēmēju darbību un attīstību, ieviešot organizāciju stratēģijās korporatīvā sociālās atbildības principus.


Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) ir valstiski atzīta nevalstiskā organizācija, kas līdzdarbojas valsts politikas veidošanā, normatīvo aktu izstrādē un projektu īstenošanā savas darbības jomā.


Iespējamā misija ir kustība, kas strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā. Iespējamā misija ir partneris starptautiskā izglītības organizāciju tīklā Teach for All, kas apvieno 40 organizācijas visā pasaulē.


Biznesa augstskola Turība ir uz uzņēmējdarbību orientēta privātā augstskola Rīgā. Augstskolai ir četras filiāles — Liepājā, Cēsīs, Talsos un Jēkabpilī. Augstskola dibināta 1993. gadā, tajā iekārtota moderna bibliotēka, viesnīca un sporta zāle. 2014. gadā Latvijas Darba devēju konfederācijas topā atzīta kā darba devēju 3. ieteiktākā augstskola Latvijā.


Latvijas Koledžu asociācija dibināta 2002.gadā un apvieno gan valsts, gan privāto personu dibinātās Latvijas koledžas, kā arī vairākas augstskolas, kurās tiek īstenotas arī koledžu līmeņa studiju programmas. Biedrības  darbības mērķis – veicināt koledžu un augstskolu, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, attīstību un pilnveidošanos, to darbības efektivitātes paaugstināšanu.


Biedrība “Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācija” (LSSA) ir brīvprātīgu personu apvienība, kuras biedri ir apvienojušies, lai sasniegtu šīs organizācijas mērķus un īstenotu tās uzdevumus. Organizācijas darbības mērķis ir veicināt skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā profesionālo attīstību Latvijā un Eiropā.


 Profesijas “Masieris” sertifikācija(LFMA sertifikācijas komisijas), profesionālā pilnveide, sadarbība jaunu programmu /projektu īstenošanā.


Biedrības “Latvijas Masieru asociācijas” mērķis ir veicināt ārstnieciskās masāžas nozares speciālistu profesionālo attīstību Latvijā.


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studiju procesa galvenā prioritāte ir un būs sporta nozare, kurai LSPA pilnībā nodrošina visu nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, realizējot studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” programmas. 2021.gada 6.septembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija sagaidīs augstskolas simtgadi.

 

 

%d bloggers like this: