POLITIKAS un PRINCIPI

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas politikas ir attīstības plānošanas dokuments noteiktā darbības  jomā, kas ietver pamatprincipus vai pamatnostādnes un paredzētos uzdevumus noteiktu mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanai.

Politikas:

 1. Kvalitātes un izcilības politika
 2. Vides politika
 3. Personāla politika
 4. Darba aizsardzības politika
 5. Privātuma politika
 6. Internacionalizācijas politika
 7. Korporatīvās sociālās atbildības politika
 8. Risku politika

Principi:

 1. Korupcijas novēršanas principi;
 2. Komunikācijas principi;
 3. Sabiedriskā atbalsta principi;
 4. Dažādības principi;
 5. Privātuma principi;
 6. Klientu apkalpošanas principi/ Ētikas kodekss;
 7. Iepirkumu un piegādātāju dažādības principi;
 8. Konkurences un godīgas komercprakses ievērošanas principi

%d bloggers like this: