POLITIKAS

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas politikas ir attīstības plānošanas dokuments noteiktā darbības  jomā, kas ietver pamatprincipus vai pamatnostādnes un paredzētos uzdevumus noteiktu mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanai.

Politikas SKK:

  1. Kvalitātes un izcilības politika
  2. Vides politika
  3. Personālvadības politika
  4. Darba aizsardzības politika
  5. Privātuma politika
  6. Internacionalizācijas politika
  7. Korporatīvās sociālās atbildības politika
%d bloggers like this: