PRIEKŠLIKUMI

Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, koledžai ir svarīgi iegūt atgriezenisko saiti no studentiem, absolventiem, sadarbības partneriem un darba devējiem.

Ja būs iespējams, priekšlikumi tiks novērsti nekavējoties.

Atbildes priekšlikumu iesniedzējiem tiek sniegtas 15 darba dienu laikā vai 30 darba dienu laikā, ja atbilstošajām amatpersonām nepieciešamas tālākas konsultācijas, to paziņojot priekšlikuma iesniedzējiem.

SKK dokuments, kas reglamentē sūdzības un priekšlikumus – Studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

%d bloggers like this: