PRINCIPI

Vērtības un principi, ko ievēro un godā Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, ir: sociālā atbildība un ilgtspēja, uzticamība, kompetence, efektivitāte, atvērtība, godīgums un vienlīdzīga attieksme.

Lai ievērotu noteiktos principus un vērtības, Starptautiskā Kosmetoloģijas koledžaSnodrošina:

  • Ētisku savstarpējo saskarsmi (Ētikas kodekss);
  • Kompetenci (Kvalitātes un izcilības politika);
  • Koruptīvu darbību un krāpšanas aizliegumu (Korupcijas novēršanas principi);
  • Atbildību darba drošībā un veselības aizsardzībā;
  • Saprātīgu informācijas aizsardzību un komunikāciju;
  • Privātuma aizsardzību (Privātuma aizsardzības principi).
  • (Partnerattiecību principi);
  • Mārketinga principi
%d bloggers like this: