Profesionālās ievirzes studiju kursi “Dekoratīvā kosmētika”, “Stilistika” programmā “Estētiskā kosmetoloģija”

Prasības

 • Augstākā izglītība;
 • Profesionālās ievirzes kvalifikācija;
 • Vismaz 7 gadu darba stāžs specialitātē;
 • Digitālās prasmes – prasme lietot Moodle vidi, MS Office programmas, interaktīvas aplikācijas testu un aptauju veidošanai, ātri apgūsti jaunas programmas, lietotnes, tehnoloģijas;
 • Pētnieciskā un mākslinieciskā darbība (uzstāšanās konferencē, publikācijas, darbu vadīšana vai dalība ar specialitāti saistītos mākslas projektos u.c.);
 • Profesionālā pilnveide pedagoģijā, didaktikā;
 • Spēja brīvi sazināties angļu valodā, vadīt lekciju ārzemju studentiem;
 • Vēlme mācīties un realizēt ambiciozus mērķus;
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“, 40.13. punkts.)
 • Neattiecas Izglītības likuma 50. pants (Izglītības likums, 50. pants).

Pienākumi

 1. Docēt lekcijas latviešu un angļu valodā, vadīt kursus, seminārus un/vai praktiskās nodarbības studentiem;
 2. Izstrādāt studiju kursu aprakstus un katru studiju gadu aktualizēt to atbilstoši izglītības iestādes prasībām un vadošajām nozares tendencēm Latvijā un ārzemēs;
 3. Vadīt kvalifikācija darbu izstrādi;
 4. Vadīt studentu praktiskos darbus un sekot to izpildei;
 5. Izstrādāt mācību metodiskos materiālus;
 6. Veikt lietišķos pētījumus;
 7. Pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo un pedagoģisko kvalifikāciju, apmeklēt metodiskos seminārus.

Priekšroka tiks dota kandidātiem ar augstāku izglītību, angļu valoda līmeni, iesaisti pētniecībā.

%d