Projekts Nr. 2022.LV/ĢDDV/5 “Kopā mājās, kopā darbā!”

Projekta mērķis: 3 mēnešu laikā izveidot bērnu brīvā laika pavadīšanai draudzīgu, radošu un interesantu vietu vecāku darba vietā.

Turpinot uzsākto labo praksi, nodrošinot iespēju darbinieku labbūtību, kuru veido ne tikai piemērota un labi aprīkota darba vieta un emocionālais līdzsvars, bet arī darba un privātās vides līdzsvars. SKK kā darba devējs ir empātisks, cilvēcisks un izprot ģimeņu ar bērniem vajadzības. Lai samazinātu stresa apstākļus un ceļā pavadīto laiku, tajos gadījumos, kad bērns neapmeklē pirmskolas iestādi vai skolu (līdz 14 gadiem) un vecākam ir jāpilda darba pienākumi klātienē, ir svarīgi, lai šajā darba vietā bērns justos ērti, droši un negarlaikotos, pavadītais laiks būtu interesants, radošs un pamācošs.

  • Tiešā mērķa grupa – SKK darbinieki, kuriem ir bērni vecumā no 3 – 14 gadiem (~15

bērni);

  • Netiešā mērķa grupa – SKK studenti, kuriem ir bērni vecumā no 3 – 14 gadiem (~54

bērni).

Īstenošanas vieta: SKK sekretariāta telpas, Graudu 68, Rīga.

Projekta īstenošanas laiks no 2022.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.augustam.

Projekta kopējās izmaksas: 2682.00 eiro.

#SIF_Vietaģimenei un #VietaĢimenei

%d