SABIEDRĪBAS ATBALSTS

SIA Starptautiskā kosmetoloģijas koledža, īstenojot atbildīgu uzņēmējdarbību, iesaistās tādos projektos un iniciatīvās, kuras sakrīt ar uzņēmuma vērtībām. Visi atbalstītie projekti tiek vērtēti pēc vienotiem kritērijiem iekšējā procedūrā, saskaņā ar uzņēmumā noteiktajiem prioritārajām sabiedrības atbalsta jomām.

Par sabiedrības atbalsta aktivitāšu koordinēšanu atbildīgā ir Projektu koordinatore – marketing/at/skk.lv.

Mēs atbalstām:

  • Iniciatīvas, kas veicina apkārtējās sabiedrības labklājību un veselību;
  • Izglītības un izglītošanas iniciatīvas;
  • Aktivitātes, kas veicina aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
  • Vides aizsardzības iniciatīvas;
  • Pētniecību.

Mēs neatbalstām:

  • Politiska un reliģiska rakstura pasākumus vai organizācijas;
  • Projektus, kas veicina sociālo atstumtību un diskrimināciju vai ietver riska elementus;
  • Aktivitātes, kas var raisīt neiecietību un ir pretrunā vispārpieņemtām morāles vērtībām;
  • Projektus, kas popularizē azartspēles, alkohola un tabakas lietošanu.
  • Biznesa projektus;

%d bloggers like this: