SADARBĪBA

Partnerattiecību princips – SKK vada plāno un vada sadarbību ar uzticamiem un kompetentiem ārējiem partneriem un piegādātājiem, kā arī iekšējos resursus, lai atbalstītu stratēģiju un politikas, un efektīgu procesu norisi, tādējādi nodrošinot efektīvu vides un sociālo ietekmi.

Mums ir svarīgi, lai sniegtie pakalpojumi un preces būtu kvalitatīvi un droši, kā arī radītu pēc iespējas mazāku kaitējumu videi.

SKK viens no stratēģijas mērķiem ir sasniegt visu ieinteresēto pušu, t.sk., tās klientu, sadarbības partneru, plašsaziņas līdzekļu, apmeklētāju, sabiedrības un darbinieku kvalitatīvu informācijas mijiedarbību, izvērtēt ietekmes faktorus (stiprās un vājās puses, iespējas un draudus), noteikt komunikācijas virzienus un uzdevumus, sagaidāmos rezultātus un rezultatīvos rādītājus, tādējādi attīstot pozitīvu SKK tēlu gan iekšējā, gan ārējā vidē.

%d bloggers like this: