PROGRAMMA

Profesionālā l.līmeņa augstākās izglītības programma

”Estētiskā kosmetoloģija”

Izglītība : 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Kvalifikācija: Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā.

Kvalifikācijas līmenis: 5 LKI

Programma akreditēta: Līdz 2019.gadam 18.jūnijam.

Mācības notiek: Latviešu valodā

Profesijas standarts : Profesijas Standarta apraksts

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas programma

Programma 2015

 

STUDIJU ILGUMS: 

 • Ar vidusskolas izglītību:
  • 3 gadi pilna laika klātienes studijas;
  • 3,5 gadi nepilna laika klātienes studijas (vakara (Pr, Ot,Ce)  vai brīvdienu grupas (Pk, Se)).
 • Ar augstāko izglītību medicīnas jomā (1.līmenis vai augstāk):
  • 2 gadi pilna laikā klātienes studijas;
  • 2,5 gadi nepilna laika klātienes studijas ( vakara(Pr, Ot,Ce)  vai brīvdienu grupas(Pk, Se)).

STUDIJU PROCESS:

1. studiju gadā : Paralēli vispārizglītojošiem studiju kursiem notiek arī profesionālo studiju kursu apguve. Studenti apgūst medicīnisko jomu.

Studiju kursi, kurus studenti apgūst 1.studiju gadā*: Anatomija, Veselības mācība un pirmā palīdzība, Dermatoloģija, Mikrobioloģija un ģenētika, Fizioloģija, Dekoratīvā kosmētika, Darba vides aizsardzība, Saskarsmes psiholoģija un ētika, Lietišķā informātika, Angļu valoda, Uzņēmējdarbības pamati, Uzturmācība, Stilistika, Manikīrs, Pedikīrs, Materiālmācība.

DSC_9371_R5

2.studiju gadā : studenti turpina apgūt medicīnisko jomu, uzsāk mācības un iegūst profesionālās prasmes un iemaņas praktiskajā kosmetoloģijā. Studiju gads noslēdzas ar ievadpraksi specialitātē.

Studiju kursi, kurus studenti apgūst 2.studiju gadā*: Personālvadība un tiesību pamati, Mārketings, Otrā svešvaloda, Aroma terapija, Terapija, Kosmētikas ķīmija, Higiēna, Farmakoloģija, Klasiskā ķermeņa masāža un pēdu refleksoterapija, Ķermeņa kosmētiskās procedūras, Sejas masāžas, Sejas kosmētiskās procedūras, Salona darbības pamati, Kvalifikācijas prakse.

DSC_9332_R5

3.studiju gadā  tiek apgūti studiju kursi, kas padziļina un nostiprina iepriekšējos divos gados apgūtās zināšanas, profesionālās prasmes un praktiskās iemaņas. Studenti savas zināšanas realizē kvalifikācijas praksē un izstrādā kvalifikācijas darbu.

Studiju kursi, kurus studenti apgūst 3.studiju gadā*: Estētiskā ķirurģija un mezoterapija,  Elektroprocedūras, Projektu izstrāde un vadība, Kosmētika un Inovācijas, Kosmētikas jaukšanas pamati, Mikropigmentācija, Fizioterapija,  Brīvās izvēles priekšmets, Kvalifikācijas prakse.

DSC_9192_R5

*Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām, inovācijām nozarē un normatīvajiem aktiem.

Studiju noslēgumā Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studenti kārto Valsts noslēguma pārbaudījumu t.sk. tiek aizstāvēts Praktiski pētnieciskais kvalifikācijas darbs!

Tava  karjera pēc Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas absolvēšanas:

 • Tiksi iekļauts Ārstniecības personu reģistrā un varēsi strādāt medicīnas jomā.
 • Iegūsi Latvijas Republikā un Starptautiski atzītu Skaistumkopšanas speciālista diplomu.
 • Varēsi strādāt dažādos medicīnas centros un skaistumkopšanas salonos gan Latvijā, gan ārzemēs.
 • Varēsi uzsākt savu uzņēmējdarbību skaistumkopšanas nozarē.
 • Celt savu profesionalitātes līmeni piedaloties dažādos kursos, semināros un konferencēs.
 • Turpināt mācības kādā citā augstākās izglītības iestādē.

Informējam, ka SKK akreditācija tiek pagarināta līdz 2021. gada 31. decembrim

Augstskolu likums

https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums#p-661392

%d bloggers like this: