STUDIJU MAKSA

Uzsākot studijas 2023./2024. akadēmiskajā gadā, kopējā programmas “Estētiskā kosmetoloģija” studiju maksa ir noteikta EUR 10253,25;

Semestru skaitsMaksa semestrī/EUR
Pilna laika klātiene (dienas grupa)61708,88
Nepilna laika klātiene (vakara un brīvdienu grupas)71464,75
Pilna laika klātiene (dienas grupa) ar medicīnisko izglītību4

Reģistrācijas maksa: 40 EUR

Studiju maksa ir jāveic uz šiem rekvizītiem.

Atlaides studiju maksai:

Atlaides, pamatojoties uz izvēlēto maksājuma grafiku (2023. gada uzņemšanā):

 • 30% kopējai studiju maksai bāreņiem (Pilngadīga persona, kura ir zaudējusi apgādnieku un turpina izglītību  Atlaidi tiesības saņemt personām  līdz 24 gadu vecumam. Likumu “Par valsts pensijām);
 • 15% kopējai studiju maksai SKK studējošo 1.pakāpes radiniekiem,
 • 10% atlaide, ja students dodās ERASMUS+ studiju mobilitātē vismaz 1 semestri (atlaides kopsumma tiek izmaksāta pirms kvalifikācijas eksāmena);
 • 20% pirmajam studiju gadam personām ar iepriekšējo iegūto augstāko izglītību;

Studiju maksā iekļauts:

 1. Lekcijas un nodarbības;
 2. Vieslekcijas un meisterklases par inovācijām nozarē;
 3. Mācību materiāli;
 4. SKK Studenta karte;
 5. Darba halāts praktiskajām nodarbībām;
 6. Dvieļi praktiskajām nodarbībām;
 7. Materiāli praktiskajām nodarbībām: dekoratīvā kosmētika, profesionālā kosmētika un higiēnas līdzekļi, elektroaparatūra un viss cits programmas apguvei nepieciešamais.

Studiju maksā nav iekļauts:

 1. Darba bikses un apavi;
 2. Dekoratīvās kosmētikas otas;
 3. Manikīra instrumenti.

*-atlaide netiek piemērota pilna laika klātienei (dienas grupa) ar medicīnisko izglītību

%d