STUDIJU MAKSA

Studiju maksa norādīta vienam semestrim:

2019./2020. akadēmiskais gads.

Pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes semestra maksa 1448 Eur */ semestrī

*Summa norādīta ar piemērotu atlaidi par semestra maksu pēc drošības naudas nomaksas.

Studiju maksā iekļauts:

 1. Lekcijas un nodarbības
 2. Studiju un lekciju izdales materiāli;
 3. WiFi bezmaksas pieeja;
 4. SKK Studenta karte;
 5. Darba apģērbs praktiskajām nodarbībām;
 6. Dvieļi praktiskajām nodarbībām;
 7. Dekoratīvā kosmētika praktiskajām nodarbībām. Profesionālā kosmētika praktiskajām nodarbībām.  Aparatūra praktiskajām nodarbībām.
 8. Semināri un vieslekcijas kvalifikācijas pilnveidei.

Atlaides studiju maksai:

 1. 2018./2019. mācību gada vidusskolu absolventiem, kuriem atestāta vidējā atzīme nav zemāka par 8 (astoņi), 2019./2020.akadēmiskajā gadā tiek piešķirta atlaide studiju maksai 15% apmērā pirmajam studiju gadam.
 2. Personām ar iepriekš iegūtu augstāko izglītību, 2019./2020.akadēmiskajā gadā tiek piešķirta atlaide studiju maksai 20% apmērā pirmajam studiju gadam.
 3. Bērniem – bāreņiem tiek piešķirta atlaide 30% apmērā kopējai studiju maksai.
 4. Sekmīgākajām studentēm (vidējā svērtā atzīme ir 9 (deviņi), nav akadēmisko un finanšu parādu) atlaide 10% apmērā nākamajam studiju gadam (pirmā kursa studentēm par mācībām otrajā kursā, otrā kursa – par mācībām trešajā kursā).
 5. SKK studējošo 1.pakāpes radiniekiem, kuri imatrikulēti 2019./2020.akadēmiskajā gadā tiek piešķirta atlaide 15% apmērā kopējai studiju maksai.

Par studijām pilna laika dienas studijās iespējams maksāt:

1 daļā Visa summa uzreiz Studiju maksa tiek samazināta par 10%
3 daļās Vienu reizi akadēmiskajā gadā Studiju maksa tiek samazināta par 5%
6 daļās Vienu reizi semestrī Studiju maksa tiek samazināta par 3%
32 daļās Vienu reizi mēnesī

Par studijām nepilna laika dienas studijās iespējams maksāt:

1 daļā Visa summa uzreiz Studiju maksa tiek samazināta par 10%
4 daļās Vienu reizi akadēmiskajā gadā Studiju maksa tiek samazināta par 5%
7 daļās Vienu reizi semestrī Studiju maksa tiek samazināta par 3%
40 daļās Vienu reizi mēnesī
%d bloggers like this: