Studiju mobilitāte

Studiju mobilitātes mērķi ir:

 • sniegt iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā;
 • sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi;
 • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Dalībai Erasmus+ programmā var pretendēt SKK studējošie, kuri:

 • ir izpildījuši SKK studiju programmu vismaz pirmā studiju gada (40 KP) apjomā;
 • ir nokārtojuši akadēmiskās un finansiālās saistības noteiktajos termiņos;
 • neatrodas studiju pārtraukumā;
 • kuriem ir labas svešvalodas zināšanas atbilstoši uzņemošās partneraugstskolas vai uzņēmuma/organizācijas prasībām.
 • Minimālais studiju mobilitātes ilgums Erasmus+ programmas ietvaros ir divi mēneši;
 • Studējošie var piedalīties Erasmus+ programmas studiju un prakses mobilitātē vairākas reizes, nepārsniedzot 12 mēnešus. Studiju un prakses mobilitāti var īstenot vienlaicīgi.
 • Studiju mobilitātes ietvaros semestrī apgūstamo studiju kursu apjoms ir vismaz 30 ECTS.

Studiju mobilitātes finansējums mēnesī:

Valstu grupa Piemērojamā EK finansējuma likme (EUR/mēnesī) Papildu EK finansējuma atbalsts prakses mobilitātei (EUR/mēnesī) Papildu EK finansējuma atbalsts personām ar ierobežotām iespējām (EUR/mēnesī) 
Piemērojamā Valsts finansējuma likme (EUR/mēnesī) 
1.grupa – Dānija, Somija, Īrija, Islande, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija + Fēru salas, Šveice, Lielbritānija 600,00 
150,00 
250,00 
250,00
2.grupa – Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija + Andora, Monako, Sanmarīno, Vatikāns 600,00 
150,00 
250,00 
250,00
3.grupa – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija 540,00 
150,00 
250,00 
250,00
Partnervalstis* (izņemot Fēru salas, Šveici, Lielbritāniju, Andoru, Monako, Sanmarīno, Vatikānu) 700,00 
Nav pieejams
250,00 
250,00 

*Uz Partnervalstīm attiecas 20% no visa piešķirtā finansējuma.

Pieteikumu (iesniegumu) lūdzu iesniegt sekretariātā Iesniegums par studiju mobilitāti

Kad ārvalstu universitāte ir tevi uzņēmusi, mums kopīgi jāizvēlas, kādus priekšmetus studēsi. Ir svarīgi, ka izvēlētie kursi ir pielīdzināmi studijām šeit, lai vari saņemt visus absolvēšanai nepieciešamos kredītpunktus.

Kursi, kurus izvēlēsies, tiks iekļauti mācību līgumā (Learning Agreement), kuru jāapstiprina gan SKK, gan izvēlētajai iestādei.

Mūsu sadarbības augstskolas, kurās vari pieteikties studēt:

Informācija par studijām Kauņas lietišķo zinātņu universitātē Lietuvā

Informācija par studijām SMK universitātē Lietuvā (pieteikšanās līdz 1.decembrim)

Informācija par studijām West Attica universitātē Grieķijā (pieteikšanās līdz 15.novembrim)

Noderīga informācija:Iesniegums-par-studiju-mobilitātiIesniegums-par-prakses-mobilitāti

SKK Erasmus+ kārtība

SKK Erasmus+ nolikums

Erasmus+ programmas vadlīnijas 2020

Erasmus-Policy-Statement

ERASMUS+ programme guide

%d bloggers like this: