dažādības harta

Dažādības Hartu paraksta arī Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža

November 17, 2020

16.11.2020. Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža  svinīgā ceremonijā, attālināti, parakstīja Latvijas Dažādības hartu. Dažādības harta  ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķis ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana.    SKK ir svarīgi parakstīt Dažādības hartu, jo savā darbībā  skaidri noteikusi un īsteno  vērtības, kas cieši sasaistās ar Dažādības Hartas pamatprincipiem – sociālā atbildība, droša darba vide, kvalitāte un izglītības pieejamība.  “Esam daudz darījuši un turpināsim strādāt un veidot cieņpilnu  vidi, kurā [...]