spa speciālists

Atgādinājums!

July 22, 2016

 Ja esi Kosmētiķis, SPA speciālists ( 3.kvalif.līm.) vai medicīnas persona ar vismaz 1.līmeņa augstāko izglītību – un vēlies saņemt 50% atlaidi studiju maksai – piesakies līdz 1.augustam!!!! Tām personām, kas nepretendē uz 50% atlaidi – dokumentu pieņemšana turpinās līdz 2016.gada 17.augustam!   Piesakoties studijām, nepieciešamie dokumenti: Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu); Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopija (uzrādot oriģinālu): CE sertifikāts – Latviešu valodā un svešvalodā; Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam [...]

Izmanto lielisko iespēju saņemt 50% atlaidi studiju maksai!!!!

May 31, 2016

Ja tu esi, tad tu dari – ja tu dari, tad tu esi. Plaudis E.   Izmanto lielisko iespēju saņemt 50% atlaidi studiju maksai! Tu esi kosmētiķis vai SPA speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis skaistumkopšanas jomā) vai Tev jau ir vismaz 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnā   Un Tev ir ambīcijas un mērķis iegūt 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību skaistumkopšanā un 4.profesionālo kvalifikāciju, tad  mums ir īpašs piedāvājums tieši Tev šīs vasaras uzņemšanai   Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā studiju programmā „Estētiskā kosmetoloģija” pilna laika vai nepilna [...]