ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA

STUDIJU LAIKI, ILGUMS UN CENA

EK DIENAS GRUPAEK VAKARA GRUPAEK BRĪVDIENU GRUPA
PIRMDIENA9:00-16:0016:20-21:20
OTRDIENA9:00-16:00 16:20-21:20
TREŠDIENA9:00-16:00 16:20-21:20
CETURTDIENA9:00-16:00 16:20-21:20
PIEKTDIENA 9:00-19:00
SESTDIENA 9:00-19:00
STUDIJU ILGUMS 3 gadi 3,5 gadi 3,5 gadi
KOPĒJĀ PROGRAMMAS
CENA EUR
10253,25 10253,2510253,25

 

Pieredzes bagātākā koledža Baltijā, piedāvā sagatavot speciālistus pēc akreditētas programmas ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA (programma akreditēta līdz 2028. gada decembrim).

JŪS IEGŪSIET

 • Prestižu īsā cikla profesionālo augstāko izglītību (augstākā Latvijā pieejamā izglītība skaistumkopšanas nozarē);
 • 5. Eiropas kvalifikācijas līmeni;
 • Starptautiski atzītu diplomu;
 • Skaistumkopšanas nozarē atzītu profesionāļu realizētās teorētiskās un praktiskās nodarbības;
 • Jūs iekļaus ārstniecības personu reģistrā, kas pavērs plašas iespējas profesionālajai darbībai.

STUDIJU PROCESĀ JŪS APGŪSIET

 • Profesionālos studiju kursus: Kosmetoloģija, Ķermeņa un sejas masāžas, Ķermeņa kosmētiskās procedūras, Sejas kosmētiskās procedūras, Mezoterapija un biorevitalizācija, Elektroprocedūras, Dekoratīvā kosmētika, Holistiskā pieeja un procedūras, SPA masāžas, Aromterapija, Mikropigmentācijas pamati, Kosmētikas ķīmija, Kosmētikas jaukšanas pamati, Salona vadība
 • Nozares medicīnas studiju kursus: Anatomija, Fizioloģija, Dermatoloģija, Veselības mācība un higiēna, Terapija, Mikrobioloģija, Uztura mācība, Ģenētika, Farmakoloģija, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Inovācijas veselības aprūpē
 • Vispārizglītojošos studiju kursus: Uzņēmējdarbība, Svešvalodas, Saskarsmes psiholoģija, Digitālās kompetences profesijā u.c.

KOLEDŽAS ABSOLVENTI:

 • Strādā ārstniecības iestādēs, skaistumkopšanas un SPA salonos Latvijā un ārzemēs;
 • Uzsāk savu uzņēmējdarbību skaistumkopšanas nozarē;
 • Turpina mācības citās augstākās izglītības iestādēs.

MĒRĶIS:

Sagatavot profesionālus un pasaulē konkurētspējīgus īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un kvalifikācijas “Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) speciālistus”

UZDEVUMI:

 • Sagatavot studentus atbilstoši Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta un  Profesijas standarta „Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)” prasībām.
 • Nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas, profesionālās prasmes un praktiskās iemaņas, lai varētu pilnvērtīgi strādāt skaistumkopšanas uzņēmumos, veselības aprūpes iestāžu vai komercstruktūru skaistumkopšanas institūcijās kā darba devējs vai darba ņēmējs, vai strādāt kā pašnodarbinātas personas vai kā individuālie komersanti.
 • Nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes ar mūsdienu kosmetoloģijas tehnoloģijām un metodēm, pielietojot kosmētikas produktus sejas un / vai ķermeņa skaistumkopšanas problēmu risināšanā.
 • Ievērot profesionālo darba ētiku, darba un tehniskās drošības standartus, vispārējās higiēnas prasības un citus profesionālās darbības normatīvos aktus.
 • Nodrošināt studentiem iespēju turpināt pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības programmās, lai iegūtu sestā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:

 • Izprot globālās tendences skaistumkopšanas un veselības aprūpes jomā
 • Izprot savas profesijas higiēnas un drošības noteikumus, profesionālo ētiku
 • Spēj pielietot komunikācijas stratēģijas dažādās saskarsmes situācijās
 • Izprot cilvēka anatomiju un fizioloģiskos procesus, spēj saskatīt likumsakarības starp veselību un skaistumkopšanu
 • Prot ievākt anamnēzi un veikt estētisko problēmu diagnostiku un sniegt rekomendācijas klientam
 • Patstāvīgi spēj pielietot atbilstošas tehnoloģijas, metodes, kosmētikas produktus sejas un/vai ķermeņa skaistumkopšanas problēmu risināšanā
 • Spēj veikt atbildīgu uzņēmējdarbību
 • Savā darbā spēj ieviest jaunākos, uz pierādījumiem balstītus, veselības aprūpes jomas pētījumus

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023

Uzņemšanas noteikumi 2023./2024.

Vairāk par profesijas kompetencēm lasīt Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā profesijas standartā: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-230.pdf

 

%d bloggers like this: