ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA

STUDIJU LAIKI, ILGUMS UN CENA

EK DIENAS GRUPAEK VAKARA GRUPAEK BRĪVDIENU GRUPA
PIRMDIENA9:00-16:0016:20-21:20
OTRDIENA9:00-16:00 16:20-21:20
TREŠDIENA9:00-16:00
CETURTDIENA9:00-16:00 16:20-21:20
PIEKTDIENA 9:00-19:00
SESTDIENA 9:00-19:00
SVĒTDIENA
STUDIJU ILGUMS 3 gadi 3,5 gadi 3,5 gadi
KOPĒJĀ PROGRAMMAS CENA EUR9765 97659765

Pieredzes bagātākā koledža Baltijā, piedāvā sagatavot speciālistus pēc akreditētas programmas ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA.

JŪS IEGŪSIET:

 • Prestižu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (augstākā Latvijā pieejamā izglītība skaistumkopšanas nozarē);
 • 4. valsts profesionālo kvalifikācijas līmeni un 5. Eiropas kvalifikācijas līmeni;
 • Starptautiski atzītu diplomu;
 • Skaistumkopšanas nozarē atzītu profesionāļu realizētās teorētiskās un praktiskās nodarbības;
 • Jūs iekļaus ārstniecības personu reģistrā, kas pavērs plašas iespējas profesionālajai darbībai.

STUDIJU PROCESĀ JŪS APGŪSIET :

 • Vispārizglītojošos studiju kursus (uzņēmējdarbība, svešvalodas, saskarsmes psiholoģija u.c.);
 • Nozares studiju kursus (anatomija, fizioloģija, dermatoloģija, veselības mācība, terapija, mikrobioloģija, uztura mācība, ģenētika, farmakoloģija, kosmētikas ķīmija un fizikālā estētiskā medicīna);
 • Profesionālos studiju kursus (kosmetoloģija, masāžas, ķermeņa kosmētiskās procedūras, sejas kosmētiskās procedūras, mezoterapija, stilistika, dekoratīvā kosmētika, manikīrs un pedikīrs)

KOLEDŽAS ABSOLVENTI:

 • Strādā ārstniecības iestādēs, skaistumkopšanas un SPA salonos Latvijā un ārzemēs;
 • Uzsāk savu uzņēmējdarbību skaistumkopšanas nozarē;
 • Turpina mācības citās augstākās izglītības iestādēs.

Ārstniecības personām ar vismaz pirmā līmeņa profesionālo izglītību ir iespēja nokārtot CIBTAC eksāmenu. CIBTAC (Confederartion of International Beauty Therapy & Cosmetology) ir starptautiska eksaminācijas institūcija, kas rūpējas par apmācību kvalitāti skaistumkopšanas, komplementārās un sporta terapijas nozarēs.

Augstskolu likums

https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums#p-661392

Pārejas noteikumi, 48. punkts

Studiju virzienus, kuri akreditējami 2019. gadā, akreditē saskaņā ar šādu studiju virzienu akreditācijas grafiku:
2) studiju virzienus “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”, “Ražošana un pārstrāde”, “Arhitektūra un būvniecība”, “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”,“Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība” akreditē līdz 2022. gada 31. decembrim.  Minēto studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31.decembrim. SKK akreditācijas procesu sāk 2022. gada janvāri.

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023

%d bloggers like this: