Articles by elizabetelibiete

We will get through this…

March 31, 2020

The Spring has finally come, but this time it’s very different. No one expected this. More than ever, we understand that our health is a priority. In one day, the high-speed train of our daily routine was stopped. A well-known saying confirms that life begins at the end of one’s comfort zone. Now we are all in a new situation which pushes us to learn to work and make decisions remotely. Of course, this creates some anxiety for everyone, but we will deal with this sooner or later. Being able to switch to new solutions during the day, transforming and maintaining business continuity has been our college’s biggest challenge of the past weeks. [...]

Attālinātās studijas | Praktiskās nodarbības būs tad, kad tas būs droši

March 24, 2020

Liels paldies Jums, studenti, par sadarbību šajā laikā, kad mums visiem ir jākļūst elastīgiem un jāspēj pielāgoties ik dienas tik mainīgajai situācijai. Paldies par ieguldījumu SKK attālināto studiju novērtēšanā un Jūsu vērtīgajiem ieteikumiem. Administrācija un pedagogi jau ir uzsākuši darbu, lai pilnveidotu studiju procesu atbilstoši Jūsu vajadzībām. Īpašs paldies studentei Maijai, kas uzreiz pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas piedāvāja savu pieredzi un palīdzību digitālā rīka Zoom lietošanā. Pateicoties Maijai, pedagogi tika iedrošināti un apmācīti vadīt lekcijas tiešraidē, rosināt tajās diskusijas. [...]

Esi sveicināts – topošais student!

March 23, 2020

Topošie studenti varēs sev ērtā vietā un laikā  iesniegt pieteikumu studijām Vasaras uzņemšanai studiju programmā “Estētiskajā kosmetoloģijā” https://skk.lv/estetiska-kosmetologija/ Ar aprīli uzsākam  jauno studentu pieteikšanos studijām un uzņemšanas procesu 2020./2021. mācību gadam https://skk.lv/uznemsana/ Ņemot vērā koronavīrusa esamību pasaulē un Latvijā, veselība un drošība šajā situācijā koledžā ir prioritāte.  Sekojam līdzi situācijai valstī un pasaulē un atbilstoši situācijai organizēsim drošu uzņemšanu studiju programmās. Jau nedēļu koledža strādā attālinātā režīmā. Šobrīd [...]

Sakām paldies

March 20, 2020

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža saka PALDIES mediķiem, iekšlietu sistēmas darbiniekiem un visiem COVID-19 izplatības novēršanā iesaistītajiem, kuri rūpējas par mūsu veselību un [...]

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas direktore informē par aktuālo studiju procesā

March 19, 2020

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (SKK) sākot no piektdienas, 13. marta, līdz tālākam valdības rīkojumam,  atceļ visas klātienes studiju nodarbības visiem studējošajiem, kā arī visus ārpusstudiju pasākumus. To paredz SKK rīkojums Nr. 1- 8/20-010 Par SKK studiju darba organizāciju LR ārkārtas situācijas apstākļos. Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu «Covid-19» vīrusa izplatību.  Laikā, kad klātienes studiju darbs nenotiek, studiju darbs tiek organizēts pilnā apjomā izmantojot attālinātā darba formu! Pedagogi pilnveido un nodrošina [...]